ถ้าคุณซื่อสัตย์แล้วจะกลายเป็นคนโง่จริง ๆ เหรอ

July 17, 2021